16.04.2008

Hoşgeldiniz!!!
Smyrna Tercüme Bürosu olarak bize daha kolay ulaşabilmeniz için web sayfamızı hizmetinize sunuyoruz.

16.04.2008

Web tasarım kampanyası!
Web tasarım kampanyamızı kaçırmayın. Kurumsal web sitesi taleplerinizde arama motoru optimizasyonu (SEO) danışmanlığı ve çalışmaları bedava! Son başvuru 31 Mayıs. Detaylar için iletişime geçiniz.

 


Gerçekleştirdiğimiz başlıca tercüme türleri şunlardır;
 • Her türlü yasa, tüzük yönetmelik ve genel belgeler ile bunlara eşdeğer diğer belgeler (AT mevzuatı dahil),
 • Çok taraflı ve tek taraflı uluslararası anlaşma ve protokoller,
 • Konusu ne olursa olsun her türlü resmi ve özel sözleşmeler, şirket kuruluş mukaveleleri, imza sirküleri, vekaletnameler, yönetim kurulu karar ve tutanakları, ihale sürecinde hazırlanan iyi niyet mektubu, şartname gibi belgeler,
 • Yargı sürecinin başında, ortasında ve sonunda düzenlenen evraklar: dava dilekçeleri, bilirkişi raporları, delil teşkil edecek evrak ve malzemeler, tutanaklar, mahkeme kararları,
 • İlgili resmi veya özel kurumlardan alınan garanti belgeleri, müsaadeler, lisanslar vesaire ile bunlara ilişkin yapılan başvurular,

 • Her türlü uluslararası ticari yazışmalar, faturalar ve fatura yerine geçen diğer belgeler,
 • İhracat ve ithalat işlemleri sırasında meydana gelen ters yönlü para ve mal değiş tokuşu (ödeme ve sevkiyat) sırasında düzenlenen her türlü belge: sözleşme, kefalet, garanti, proforma fatura, fatura konşimento, irsaliye, çek listesi, garanti belgesi, mensei şahadetnamesi gibi tamamlayıcı belgeler,
 • Akreditif sürecinde banka(lar) ve firma(lar) tarafından karşılıklı olarak üretilen her türlü resmi ve gayri resmi evraklar,
 • İktisadi ve mali konularda, daha özel olarak da bankacılık ve sigortacılık alanlarında yazılmış her türlü yazı,
 • Konusu tıp, eczacılık ve kimya olan her türlü yazı, rapor, makale, haber, belge, sertifika, patent, anlaşma, prospektüs reçete ve diğer kağıtlar,
 • Her türlü makine, motor, elektrik, elektronik, inşaat, otomotiv v.b. teknik tercümeler,
 • Tarih, sosyoloji, felsefe ve sanata ilişkin yazılar,
 • Nakliye ve gümrük ile ilgili tüm evraklar, kullanım kılavuzları, pazarlama evrakları,
 • Ders notları, tezler edebi yazılar, kitap çevirileri,
 • Web sayfaları. 
| Smyrna Tercüme Bürosu | İzmir Tercüme | İzmir Tercüme Bürosu | İzmir Çeviri | İzmir Yeminli Tercüme Bürosu |
İspanya Vatandaşlığı | İngilizce Çeviri